+420 776 486 077

Pon- Pá: 8 - 16:30

PORADENSTVÍ A KONZULTACE

Revize komínu - fakta a mýty

Revize komínu resp. spalinových cest je od roku 2011 na veřejnosti velice přetřásané téma. Dochází zde k záměně revize spalinových cest za pravidelnou kontrolu a čištění spalinových cest. Bohužel tomuto stavu a zmatku v názvosloví napomáhají i sami kominíci. Podívejme se tedy blíže na popis revize spalinových cest tak, jak je uvedena v ČSN 73 4201.

ČSN 73 4201

11.2.1

Revize spalinové cesty se provádí:

  1. před uvedením spalinové cest do provozu nebo po každé stavební úpravě komína;
  2. při změně druhu paliva připojené spotřebiče paliv;
  3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv;
  4. po komínovém požáru;
  5. při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Z výše uvedeného jasně plyne, že revize spalinové cesty se provádí v pouze normou uvedených případech a nikoliv každý rok. Důležitý je ještě jeden fakt, a to že revizi spalinové cesty smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem platného živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem spalinových cest. Seznam revizních techniků naleznete na stránkách Společenstva kominíků ČR a Moravského kominického společenstva.

Oproti tomu se každý rok provádí tzv. Kontrola a čištění spalinové cesty. Tuto kontrolu právě mnoho spoluobčanů zaměňuje za revizi komínu. Kontrola a čištění spalinové cesty se provádí dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., která srozumitelně formuluje, jak často se má spalinová cesta kontrolovat a čistit. Přehled kontrol a čištění spalinové cesty naleznete v tabulce níže.

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest

Tento web běží na drupal hostingu od Drupal ᐬrts Drupal