+420 776 486 077

Pon- Pá: 8 - 16:30

PORADENSTVÍ A KONZULTACE

Otázky, které nejčastěji vznášíte

Mohu na komín napojit dva spotřebiče?

V zásadě ano. Oba spotřebiče musí být tzv. lokální, tedy ani jeden z nich nesmí být používán pro centrální vytápění objektu (je nepřípustná kombinace např. kotle a krbových kamen nebo krbové vložky s teplovodním výměníkem a kamen v jednom průduchu). Platí, že rozdíl výšek mezi jednotlivými připojeními na komín musí být nejméně 60 cm. Komínový průduch se pak dimenzuje na výkon, který je roven součtu maximálních výkonů obou spotřebičů. Obvykle se u podobných připojení vyskytuje problém s účinnou výšku u spotřebiče připojeného v podlaží pod střechou.

Jak se provádí povrchová úprava komínu a musí být nadstřešní část omítnuta?

Doporučujeme použít perlinku a celý plášť zatáhnout min. do lepidla. Následně je možné komín omítnout či obložit. Komíny uvnitř objektů nemusí být omítnuté. Komíny stojící venku a nadstřešní části komínů Skorsten musí být vždy omítnuté nebo jinak ošetřené vůči působení klimatických vlivů.

Jak je vyřešen odvod kondenzátu u komínů Skorsten?

Odvod kondenzátu se u dánských komínů Skosten neřeší, protože nevzniká v takovém množství, aby byla nutnost jej odvádět. Důležité je dodržovat zásadu, aby min. vstupní teplota do komínu byla vyšší než 100°C. Pemza udržuje v komínu vyšší teplotu spalin a to i v situaci, že výkon spotřebiče klesá resp. dohořívá palivo. Tím je oddálen pokles teploty spalin pod rosný bod v porovnání s komíny s keramickými vložkami. Za dobu prodeje komínů z pemzy v České republice jsme nezaznamenali případ tak vysoké kondenzace, aby ji bylo nutné z komínu odvádět.

Kdy je možné komín začít používat?

Pro vytvrzení lepidla je nutné vyčkat zhruba 72 hodin od dokončení montáže. Při snížených teplotách to může být i více.

Co dělat v případě, že komín netáhne?

Nejprve řádně vyčistit celou spalinovou cestu a zkontrolovat regulaci spotřebiče (přívod vzduchu k topeništi). Pokud ani pak komín netáhne, je nutné komínový tah zvýšit. Ve většině případů postačí nastavit komín (např. nerezovým nástavcem) a zvýšit účinnou výšku komínu. Nejzažším řešením je použití spalinového ventilátoru exodraft.

Je lepší sopouch 90° nebo 45°?

O tomto se vedou vášnivé diskuze. Zastánci sopouchu s úhlem 45° argumentují menším odporem, lepším náběhem apod. Pravda je to pouze zčásti. Exaktním měřením byl zjištěn tlakový rozdíl pouze 0,5 Pa v neprospěch sopouchu 90°. Obecně zákazníkům doporučujeme sopouchu s úhlem 90° z důvodu snažší instalace následného připojení spotřebiče nebo pro situace, kdy stavebník ještě neví, jaký bude mít spotřebič. Sopouch 45° lze doporučit ke komínům s nižší účinnou výškou (typicky u komínů v bungalovech) nebo u krbových vložkách, které mají hrdlo v úhlu 45° již natočené.

Jaká má být výška komínu nad střechou?

U rovných nebo pultových střech se sklonem do 20° musí být komín nad střechou vysoký alespoň 1 metr. Ovšem pozor! Tento metr se počítá od výšky atiky nikoliv od samotné střechy. Máte-li tedy na domě atiku, musíte k výšce 1 m ještě přičíst výšku atiky.

U sedlových střech či střech se sklonem větším než 20° musí být komín dodržena výška komínu nad hřebenem min. 65 cm. Je-li komínové těleso vzdálené více než 2 m od hřebene, lze výšku komínu nad hřebenem snížit o tzv. závětrný úhel 10°.

Co je to účinná výška komínu?

Účinná výška komínu je výška od středu (osy) připojení na komín (řekněme od osy kouřovodu) po ústí komínu. Účinná výška u komínů pro spotřebiče na tuhá paliva by měla být min. 5 m. Neúčinou výškou naopak rozumíme výšku komínu od osy připojení až k patě komínu.

Musí komín stát na nějakém základu?

Samozřejmě musí. Pro venkovní komíny platí betonový základ o min. hloubce 90 cm (nezámrzná hloubka), pro vnitřní komíny obvykle stačí vyztužit místo v základové desce či podlaze nebo se na stávající podlahu odleje betonový sokl o min. výšce 10 cm. Přesné rozměry základu pro komín s námi vždy konzultujte.

Je možné postavit komín Skorsten také venku přilepený na fasádu?

Bez větších problémů. Komín se každé dva metry výšky ukotví na chemickou kotvu ke stěně, u komínového systému Double Modul lze také použít výztuže a následně může komínové těleso stát samostatně až do výšky 8,1 m! Zde je potřeba respektovat technické údaje výrobce pro dimenzování základu a typu výztuže.

Může být komín zazděn přímo do stěny?

Ano může, jelikož komíny Skorsten v zásadě nedilatují, mohou být součástí stěny. Vždy je potřeba dbát stavebních regulí a dalších norem.

Říká se, že keramické komínové vložky při vyšších teplotách praskají. Jak je to u komínů z pemzy?

Pemza velice dobře snáší vysoké teploty i po dlouhou dobu. Vzhledem k tomu, že pemza nereaguje na teplotní výkyvy, nedochází ani k žádné dilataci resp. pohybu komínového tělesa, čímž je eliminováno riziko vzniku trhlin. Oproti tomu keramická vložka může při výšce komínu 6 m cestovat až o 3 cm! Dokonce i po komínovém požáru nejsou zaznamenány případy prasklin na komínech z pemzy.

Jaká je teplota na povrchu komínu?

Při běžném provozním zatížení,teplota spalin mezi 100°C - 300°C,  komínu umístěného v obytném prostoru se teplota na plášti pohybuje mezi 20°C - 35°C a zahřátí komínu je sotva citelné. Při simulaci komínového požáru,kdy se v průduchu udržuje teplota min. 1 000°C po dobu půl hodiny,bylo po této době na plášti naměřeno pouhých 26°C! Zmíněné teploty jsou hluboko pod přípustnými normovanými teplotami a proto mohou být komíny Skorsten umístěny přímo u hořlavých konstrukcí.

Jak je možné, že komíny Skorsten mohou být umístěny přímo u hořlavých materiálů?

Odpověď je jednoduchá. Pemza. Excelentní přírodní izolant v kombinaci s konstrukčním řešení tvárnice se vzduchovou mezerou,zabraňují prostupu tepla zevnitř ven a povrchová teplota je komínu je výrazně nižší ve srovnání s tradičními komíny. Komín prochází přísným testovacím a certifikačním procesem dle platných evropských norem. Výrobce deklaruje min. odstup od hořlavých konstrukcí certifikátem resp. prohlášením o vlastnostech. Vzdálenost v mm se udává v závorce za písmenem G. Certifikace výrobce je nadřazena ČSN.

Tento web běží na drupal hostingu od Drupal ᐬrts Drupal